ChristianH2

jaar

Beschrijvingsinformatie

NaamChristianH
WoonplaatsGent
Oost-Vlaanderen
Websitezichtbaar voor abonnees

Over ChristianH

About

The business was never the purpose, changing lives is the purpose, in everything that we do, we believe that we significantly contribute in making a difference.

On the one hand, we focus and learn on an excellent customer experience of our products,

on the other hand, all proceeds of our products go to the less priviledged, one child at a time, one elderly at a time, one meal at a time, one event at a time, one product at a time, one experience at a time.

The underwear collections are the first steps, there is more to come. 

 

Christian Hanssens is a clothing brand born from the love for people and dedicated to adding value and bringing hope to children living in less privileged parts of the planet.

Children living in orphanages, children fighting cancer, a child with special needs, less privileged older people living in forgotten retirement homes, buying equipment for hospitals to improve the care of babies, all through the initiatives I support.

We believe that when we care about people, we also give those people hope. (I heard a friend say : people don't care how much we know until they know how much we care)

Through this initiative I can generate income to sponsor various charity projects.

 

Het bedrijf was nooit het doel, levens veranderen is het doel, in alles wat ik doe, geloof ik dat ik een beduidende bijdrage lever om een ​​verschil te maken.

Enerzijds richten we ons op een uitstekende klantervaring van onze producten,

aan de andere kant gaat alle opbrengst van onze producten naar de minder bevoorrechte, één kind tegelijk, één ouderling tegelijk, één maaltijd tegelijk, één evenement tegelijk, één product tegelijk, één ervaring tegelijk tijd.

De ondergoedcollecties zijn de eerste stappen, er komt nog meer.

 

Christian Hanssens is een kledingmerk dat zich toelegt op het toevoegen van waarde en het brengen van hoop aan kinderen die in minder bevoorrechte delen van onze planeet wonen.

Kinderen die in weeshuizen leven, kinderen die tegen kanker vechten, een kind met speciale zorgbehoeftes, minder geprivilegieerde ouderen die in vergeten bejaardentehuizen wonen, apparatuur kopen voor ziekenhuizen om de zorg voor baby's te verbeteren, dit alles via de initiatieven die ik steun.

Ik geloof dat wanneer we om mensen geven, we die mensen ook hoop geven.

Via dit initiatief kan ik inkomsten genereren om verschillende liefdadigheids projecten te sponsoren.  

 


Ervaring

Almost 3 years of experience in the business, mainly selling through Amazon, a lot more experience in changing lives.

We are involved from A to Z for all pieces.

Although I like to design myself, what I design is basic and I don't call myself a fashion designer.

A lot of attention is paid to wearing comfort.

 

Bijna 3 jaar ervaring, verkoop vooral via Amazon.

Voor alle stukken ben ik van A tot Z betrokken.

Alhoewel ik zelf graag ontwerp, hetgeen ik ontwerp is basic en ik noem mezelf geen modeontwerper.

Er gaat veel aandacht naar draagcomfort.

 


Wenslijst

Occasionally a photo shoot is needed for new pieces and hope to find voluntary models through this way, previous models have always found it a nice experience. Photos are used on websites such as Amazon and Bol.

The dream and objective is to eventually have some exposure with the brand in order to be even more meaningful. 

 

Af en toe is er een fotoshoot nodig voor nieuwe stukken en hoop via deze weg vrijwillige modellen te vinden, vorige modellen hebben het steeds een leuke ervaring gevonden.  Fotos worden op websites zoals Amazon en Bol gebruikt.

Droom en doelstelling is om op termijn toch enige bekendheid met het merk te hebben om nog betekenisvoller te kunnen zijn. .

  


Portfolio#1   Bestandsdatum : 11-09-2020
#2   Bestandsdatum : 11-09-2020
#3   Bestandsdatum : 11-09-2020
#4   Bestandsdatum : 11-09-2020
#5   Bestandsdatum : 11-09-2020
#6   Bestandsdatum : 22-06-2020
#7   Bestandsdatum : 22-06-2020
#8   Bestandsdatum : 22-06-2020
#9   Bestandsdatum : 22-02-2020
#10   Bestandsdatum : 22-02-2020
#11  
#12   Bestandsdatum : 22-02-2020