MyModel Network

In de aandacht

Dit is een van de leden met samenwerkingen met minstens 5 andere leden.
fotograaf Onno Veerman
fotograaf
Onno Veerman
MyModel - portfolio\'s van fotomodellen, fotografen en andere artiesten. Een account aanmaken bij MyModel Network
MyModel - Emelie Las - cover model
Model : Emelie Las

Een account aanmaken bij MyModel Network

Vul de onderstaande gegevens in om een account aan te maken bij MyModel. Wanneer je account is aangemaakt kan je informatie over jezelf gaan toevoegen aan je portfolio.

Onder de 18 jaar krijgen leden beperkte toegang. Voor deze leeftijdsgroep wordt wel volledige, gratis toegang verschaft indien een van de ouders een expliciete toestemming geeft. Je moet als model minimaal 16 jaar zijn om een account aan te mogen maken. Ben je ook nog geen 16 ? Dan dient iemand van je ouders eerst contact op te nemen met MyModel.

Met uitzondering van modellen dienen andere types leden voldoende ervaring voor te kunnen leggen voor hun vakgebied : demonstrerende foto's, website of andere referenties. Bij sterk ontbreken van vaardigheden of het bewijs hiervan, kan MyModel je profiel weigeren.

Kies een profieltype voor inschrijving


                   
Stylist    
Modeontwerper    
       

Opdrachtgever*    

*: Een opdrachtgever is een lid zonder portfolio, staat niet zichtbaar in overzichten maar kan met alle types artiesten een gesprek aangaan mits een abonnement (10, 20 of 30€ per jaar al naargelang het gewenst aantal actieve contacten)

Opmerking voor inschrijvende modellen, dansers, acteurs en muziekartiesten.

Hoewel iedereen vrij kan inschrijven betekent dit nog niet dat je profiel aanvaard wordt voor lange aanwezigheid. Er gebeuren nog controles door het beheer, moderators en vakjury. Deze controles gebeuren niet noodzakelijk allemaal tijdens de eerste week.

Indien je als model inschrijft :
Wees zo overtuigend mogelijk met je intenties om te fungeren als model vanaf de inschrijving. Op basis van je eerste foto's word je reeds beoordeeld of je een zekere modelwaarde hebt die toepasselijk is in de hedendaagse vraag naar modeltypes door betalende bedrijven. Ofwel moet je een zeker niveau halen, ofwel moet jouw portfolio-evolutie een opbouwende vooruitgang vertonen binnen een termijn die het beheer aanvaardbaar vindt. Wacht niet te lang om fotografen te contacteren indien er nog werk is aan een professioneel portfolio.

Dansers, acteurs/actrices en muziekartiesten dienen referenties te vermelden of Youtube clips te tonen.


Geslacht :


Geboortedatum voor het berekenen van je leeftijd. Kijk goed na want je kan die achteraf niet meer veranderen zonder hulp van de site beheerder.(*) : Niet verplicht in te vullen. Dit kan ook een promocode zijn die je verkregen hebt van een onze influencers of promoters.

Promocodes leveren voordelen op al naargelang het type actie dat we organiseren.

Privacy beleid & algemene voorwaarden

Introductie

Dit privacy beleid is van toepassing op MyModel Indien u als bezoeker besluit om informatie achter te laten via deze website, dan stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met dit privacy beleid.

Informatieverzameling

MyModel is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare (persoonlijke) informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere, maar is niet beperkt tot, bestaan uit uw naam, woonplaats, e-mailadres en geboortedatum ter bepaling van uw leeftijd.

De MyModel website maakt gebruik van Cookies om het platform efficiënter te laten functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer geplaatst worden waarin profielgerelateerde informatie wordt opgeslagen.  Het gebruik van de cookies beperkt zich tot functies op de MyModel website en deze die dienen tot de verwerking van statistische gegevens via derde partijen zoals Google met als doelstelling om betere inzichten te krijgen in de acties en interesses van groepen gebruikers.

Vanaf uw eerste bezoek aan onze website, en vervolgens periodiek, wordt gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Indien u de aanvaarding niet bevestigt of negeert dan is navigeren op onze website quasi onmogelijk en zullen vooral persoonlijke instellingen niet goed werken. Indien u vergat ons cookie beleid te aanvaarden dan kan u steeds terugkeren naar deze pagina om alsnog uw toestemming te geven door onderstaande optie aan te vinken. Indien u de aanvaarding weer wegneemt dan zullen weer functionaliteiten niet goed werken omdat we uw persoonlijke instellingen niet meer kunnen controleren.

Ik aanvaard de cookies van deze website.

Gegevensverwerking en beveiliging

Klik hier om meer te vernemen over procedures voor de GDPR (AVG) wetgeving op MyModel.

Privacy versus foutieve/frauduleuze gegevens

Naamgeving :
MyModel laat in beperkte toe om uw informatie in uw profielomschrijving zodanig aan te passen zodat uw persoonlijke identiteit niet herkenbaar is voor alle bezoekers op het internet.  De gebruiker is niet verplicht zijn/haar echte naam te vermelden in zijn profiel.  Dit mag een bijnaam, artiestennaam of ook firmanaam zijn.  Dit mag echter niet misleidend zijn : bv. geen firmanaam waar u niet voor werkt, geen naam waaruit een ander geslacht blijkt en mag uiteraard ook geen obsceen of beledigend begrip bevatten. 

Profielfoto :
Van elk profiel is de profielfoto publiekelijk zichtbaar in de zoekresultaten. U mag daarom geen foto met naakt publiceren.  Een profielfoto dient in principe een foto waar u zelf op staat te bevatten.  In geen geval mag dit iemand anders zijn tenzij u een fotograaf bent en een foto plaatst die u zelf hebt genomen, die representatief is voor uw werken en waarvan uzelf gerechtigd bent die te publiceren. Omwille van privacy is het echter toegelaten een firmalogo of een cartoonpersonnage te gebruiken.  De profielfoto mag echter niet misleidend of kwetsend zijn.  U mag dus bv. geen logo plaatsen van een firma waar u niet voor werkt en u mag geen profielfoto plaatsen die beledigend of kwetsend kan zijn voor een andere persoon.  In geval van twijfel zal u gecontacteerd worden door MyModel om een andere profielfoto te kiezen.

Leeftijd : 
Uw geboortedatum dient de juiste datum te bevatten.  Wij tonen uw geboortedatum niet maar wij berekenen hiermee uw leeftijd.  Uw leeftijd is belangrijke informatie.  Voor modellen wordt de leeftijd immers publiek getoond.  Dit heeft geen discriminerende rol maar heeft wel een praktische reden. Enerzijds kan dit een mogelijke indicatie zijn op ervaringsniveau, anderzijds dienen andere leden zelf rekening te houden indien het om communicatie en opdrachten gaat met minderjarigen.  Hoewel de inschrijving van een minderjarige impliceert dat de ouders toestemming hebben gegeven, kan MyModel niet garanderen dat alle communicatie via het waakzaam oog van een van de ouders van de minderjarige verloopt.  Het contacteren van minderjarigen voor opdrachten of ander onveroorloofde communicatie die zich niet aan de landswetten houden is een strafbaar feit.  Wanneer MyModel hier weet van heeft zal MyModel het profiel in kwestie onmiddellijk desactiveren en alle voorhande informatie over dat profiel bijhouden voor eventuele opvolging door politie of gerecht.  Het flauwe excuus niet gezien te hebben dat het om een minderjarige gaat, wordt niet aanvaard.

Leeftijdsgrens voor minderjarigen :
Enkel in de categorie modellen laten wij toe dat minderjarigen kunnen worden ingeschreven. Voor jongeren jonger dan 16 is de voorwaarde dat zij een toestemming hebben van hun ouders. Zolang MyModel niet expliciet het bewijs heeft toegestuurd gekregen van toestemming van de ouders zal het profiel van een minderjarige jonger dan 16 jaar niet geactiveerd worden en dus geen communicatie kunnen ontvangen. Blijft de nodige toestemming langer dan 14 dagen achterwege dan neemt MyModel initiatief om het profiel volledig te verwijderen uit de database. Minderjarigen die minstens 16 zijn of toestemming hebben van de ouders hebben gezien hun leeftijd bepaalde restricties.  Deze restricties zijn o.a. :

  • Een softwarematige afscherming van beeldmateriaal die in de categorie "geschikt voor 18+" wordt beschouwd.  
  • Zoekopdrachten worden softwarematig verplicht om met de VZM (Veilige Zoek Modus) optie te zoeken die enkel resultaten leveren met profielen die geheel geen "18+ inhoud" in hun portfolio hebben.
  • Profielen met 18+ inhoud zullen geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn en zullen hooguit neutrale tekst en neutrale foto's tonen.
  • Minderjarigen kunnen enkel gecontacteerd worden door leden met een verificatielabel, d.w.z. leden wiens identificatie door de beheerder werd vastgesteld in overeenkomst met het profiel. 
  • Profielen van minderjarigen worden softwarematig afgeschermd waarmee ze door anonieme bezoekers niet gezien worden en zeker niet gecontacteerd kunnen worden.

In de eventuele communicatie tussen het profiel van minderjarigen en andere leden dienen ouders met een wakend oog te controleren en dienen de meerderjarigen zich aan te passen aan de wettelijke mogelijkheden en mogen ze geen concrete afspraken maken zonder medewerking van de ouders.  

Minderjarigen wiens ouders de expliciete toelating verleend hebben zullen softwarematig de optie hebben om hun profiel open te stellen voor anoniem publiek.  De overige beperkingen blijven wel behouden.

Wanneer MyModel zelf oordeelt dat de modelkandidatuur of de medewerking van de ouders bij een minderjarig profiel niet geloofwaardig overkomt kan zij het profiel als ontoelaatbaar aanschouwen en vervolgens verwijderen.

MyModel kan met werderzijdse en expliciete overeenkomst van de ouders van een minderjarige beslissen of modellen die jonger dan 16 zijn wel op de site mogen geplaatst worden door manuele tussenkomst van de website beheerder.  In dit geval zullen de ouders de volle en ontegensprekelijke verantwoordelijkheid hebben om te communiceren op de website in naam van hun kind.

 

Profielomschrijving :
Het is toegelaten uw artistieke vaardigheden te verbloemen zoals bij een sollicitatie. Er mogen echter geen opvallende onwaarheden in staan. Bv. zeggen dat u een modelagentschap vertegenwoordigt terwijl u daar niks mee te maken hebt, of referenties vernoemen waar u in realiteit niks mee te maken hebt gehad.  Wanneer u in uitzonderlijke gevallen zowel fotograaf als model bent dan dient u 2 profielen in elke categorie op te stellen.  Het is niet toegelaten als model andere modellen te benaderen voor fotoshoots. 

Woonplaats & provincie :
Uw provincie dient de juiste provincie te bevatten waar u in woont.  Staat de provincie niet tussen de lijst, dan vult u "ander gebied" in.  Het invullen van de woonplaats is aangeraden maar geen echte verplichting.  U mag echter geen onjuiste informatie invullen.

Verwijzingen :
Het is toegelaten en zelfs aangeraden om referenties te vermelden naar andere werken van uzelf.  Het is toegelaten om webadressen mee te delen mits die duidelijk met uw activiteit te maken hebben.  Elke verwijzing naar een betaalsite of een pornografische site is een schending van de gedragsregels waarmee het account/abonnement van desbetreffend profiel met of zonder waarschuwing kan beëindigd worden ter bescherming van onze leden.  
Het vermelden van adresgegevens en telefoonnummers zijn zeer sterk afgeraden maar is volledig op uw eigen verantwoordlijkheid.  Het is wel verboden betaalnummers te publiceren tenzij het gaat om oproepen voor stemmen die verband houden met deelname aan miss of modelverkiezingen en dat melding wordt gemaakt van de wettelijke meldingen bij het telefoonnummer (nl. de kostprijs per SMS, tot wanneer stemmen kan en in welke regio dit van toepassing is).
Het vermelden van een E-mail adres is eveneens afgeraden en zelfs gevaarlijk.  MyModel stelt enkele preventievemaatregelen op om het al dan niet bewust publiceren van een E-mail adres te blokkeren.  De hoofdverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de publiceerder.  MyModel kan niet garanderen dat het E-mail adres dat vermeld wordt in het profieladres werkelijk ook behoort tot de persoon in kwestie.  Voor veilige communicatie suggereren we om steeds gebruik te maken van het communicatieplatform op de MyModel website zelf.

Foto's :
Wie een profiel aanmaakt moet de bedoeling hebben om vaardigheden te bewijzen en o.a. resultaten te tonen met foto's.  MyModel kan een verplicht minimum aantal foto's opleggen die nodig zijn in het profiel alvorens geactiveerd te kunnen worden.  Dit minimumaantal kan per profieltype of mogelijks zelfs per lid anders bepaald zijn volgens inziens van MyModel.  Bv. fotografen zijn geacht over veel foto's te beschikken en leden die vele jaren ervaring noteren of doen uitschijnen moeten ook meer foto's kunnen tonen dan een beginnend model.  Het gaat hier om kleine minima vanaf 4 foto's.  MyModel kan foto's zelf verwijderen die niet volstaan als aantoonbare vakbekwaamheid.  MyModel kan beslissen om de minima op te trekken om het niveau van geloofwaardigheid van profielen op te trekken.

Het is verboden foto's te plaatsen zonder toestemming van de auteur. Dit hoeft echter niet bewezen te worden aan MyModel.  MyModel gaat er van uit dat u over die rechten beschikt.  Het plaatsen van foto's die noch genomen zijn door uzelf, noch waar u zelf op poseert, noch waar u enig raakvlak mee heeft dat kan verantwoord worden, is verboden.

Afscherming van uw publieke gegevens en foto's :
Elk lid moet op de pagina waar hij foto's oplaadt verklaren of een of meerdere van de foto's in zijn/haar portfolio zichtbaar naakt bevat.  Het is de verantwoordelijkheid van de publiceerder van de foto om die verklaring naar waarheid in vullen.  MyModel neemt dit ernstig en zal zonodig bij hoogdringendheid deze optie van aangifte van naakt zelf activeren.  Bewuste overtreders zullen gepast gesanctioneerd worden en eventueel blijvend verbannen worden van de site.

Leden die teksten in hun profiel hebben staan die niet bedoeld kunnen zijn voor minderjarigen, zoals bv. de melding beschikbaar te zijn voor 18+ shoots, moeten hun profiel in hun geheel afschermen met de optie "niet zichtbaar voor minderjarigen en anonieme bezoekers'.  Dit geldt evenwel zelfs indien geen 18+ beeldmateriaal vertoond wordt in het portfolio.  Elk lid is daarom geacht in zichzelf de vraag te stellen of de inhoud van hun profielinformatie mag gelezen worden door een minderjarige en te handelen volgens eer en geweten.

U mag echter omwille van privacy beslissen om sommige informatie niet publiek zichtbaar te maken voor anonieme bezoekers, minderjarigen of sommige leden. Geblokkeerde leden kunnen uw profielblad met informatie niet zien maar kunnen u daarentegen wel vinden in de zoekresultaten op de site. Anonieme bezoekers zijn internetgebruikers over de hele wereld die niet aangemeld zijn. De Google zoekrobots en andere wereldwijde zoekrobots worden ook beschouwd als anonieme bezoekers en kunnen voor hun zoekresultaten op het internet de gegevens verzamelen die u publiek toegankelijk stelt.  MyModel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie van uw profiel die door derden van de site worden gedownload maar zal het mogelijke doen om u zo goed mogelijk te adviseren wanneer gewenst.
 

Uitdrukkelijke informatieverzoeken door MyModel :
MyModel staat in voor de goede werking van de website en diens kwalitatieve inhoud.  Hoewel de inhoud van elk profiel wordt bepaald door de individuele gebruiker zelf zijn er normen die MyModel kan opleggen. MyModel kan bv. aanmerken dat bepaalde inhoud van een profiel niet passend is of niet strookt volgens ons beleid en kan daarom aanmanen deze aan te passen.  MyModel kan niet alle inhoud zelf nagaan.  MyModel kan zich daarom ook baseren op anonieme/niet-anonieme klachten van andere leden of niet-leden.  Bij twijfel over rechtmatig gebruik van de site door een profiel kan MyModel expliciet aan de profieleigenaar vragen zich kenbaar te maken door zijn/haar identiteitskaart via E-mail door te sturen en eventueel bijkomende informatie te verschaffen.  Rechtmatig gebruik houdt o.a. in de site te gebruiken voor wat hij bedoeld is,  de juiste persoonlijke info te verschaffen, de publicatie van fotomateriaal waar men rechten op heeft en, in geval van minderjarigen, de toestemming van de ouders om een profiel te mogen beheren op de site.   Bij het ontbreken van (snelle) medewerking kan MyModel beslissen het profiel inactief te zetten of zelfs te verwijderen uit voorzorg om zo de belangen van de betrokken persoon of de andere bezoekers op de site te beschermen.


Publieke berichten
Publieke oproepen horen thuis in de advertenties.  Het spreekt voor zich dat enkel advertenties mogen gepubliceerd worden die aanverwant zijn met de activiteiten op de MyModel website.  Advertenties met verwijzingen naar betaalsites of pornografische sites zijn verboden.  Herhaalde overtredingen kunnen tot desactivatie van uw profiel leiden.
Leden worden aangeraden omzichtig om te springen met persoonlijke informatie (zoals een zichtbaar E-mail adres) die ze in publieke berichten plaatsen. Er dient rekening gehouden worden met het feit dat ook anonieme bezoekers deze informatie kunnen aflezen en gebruiken zonder enige tussenkomst van MyModel.

Toekennen van een verifcatielabel
MyModel streeft naar een kwalitatieve site met betrouwbare profielen.  Aangezien iedereen een gratis profiel kan aanmaken dient men met gezond verstand de verschafte informatie in de profielen te interpreteren alvorens er mee te communiceren.  Minderjarigen dienen het advies te volgen van hun ouders. Leden kunnen een verhoogd betrouwbaarheidslabel aanvragen aan MyModel waardoor hun profiel een korte screening ondergaat.  Hiermee wordt een zichtbaar verificatielabel toegekend nadat het profiel in kwestie kan gekoppeld worden aan de aanvrager aan de hand van betalingsgegevens of een kopij van een identiteitskaart.  Voor minderjarigen dienen de ID-kaarten en/of betalingsgevens van de ouders meegestuurd te worden.

Profielen met abonnement én verificatielabel kunnen iedereen op de site contacteren.  Zonder verificatielabel kan men geen minderjarigen contacteren. Zonder abonnement kan men zelf geen enkel contact leggen met andere leden tenzij met uitzonderlijke, softwarematige toelating van de website beheerder.
MyModel kan een toekenning van een verificatielabel weigeren als de identiteitsverklaring niet strookt met de informatie die het profiel reeds bevat : bv. pasfoto van iemand anders, totaal ander adres, onjuiste leeftijd, geen geldig identiteitsbewijs, of andere tegenstrijdige profielgegevens. Ook op basis van vermoedens dat de activiteiten van een profiel niet rijmen met het gebruik van de website kan een verficatielabel geweigerd of geannuleerd worden : bv. voor iemand die specifieke 18+ diensten levert als nevenactiviteit of een actieve beheerdersrol heeft bij een community website met eenzelfde doelpubliek als MyModel.

Uitsluitingen
MyModel behoudt het recht om onvolledige of inactieve profielen met of zonder toegelichte reden te verwijderen als die niet voldoen aan de gestelde normen (zoals het minimum aantal foto's in een portfolio), een up-to-date portfolio en een benuttigd profiel waarop minder dan 1 jaar geleden op werd aangemeld.

Als het MyModel profiel wordt gebruikt om een eigen modellendatabase op te bouwen met of zonder winstoogmerk wordt dit als een belangenconflict aanschouwd en kan MyModel volgens eigen opinie het profiel weigeren.

Profielen met verwarrende informatie zoals bv. sexueel getinte E-mailadressen of verwijzingen naar websites waar het verband met modelfotografie zoek is, alsook betaalwebsites, kunnen steeds uitgesloten worden ter bescherming van de overige leden.

Profielen uit wiens profielinformatie blijkt dat uitdrukkelijk gevraagd wordt om via een andere website vragen te sturen kunnen door MyModel aanschouwd worden als profielen die geen gebruik willen maken van MyModel en enkel geplaatst zijn als reclame voor andere websites. Zij kunnen op beslissing van het beheer van MyModel verwijderd worden ongeacht hun regelmaat van aanmelden op MyModel. Dit geldt ook voor profielen die bij externe referenties verwijzen naar andere websites voor inschrijvingen van modellen zonder dat daar toelating van MyModel voor is gevraagd.

Als er sprake is van bewust niet antwoorden aan meerdere leden die een vraag stelden dan kan het beheer van MyModel op basis van antwoordstatistieken en lage profielscore beslissen om het profiel dat geen antwoorden meer stuurt te verwijderen. Het beantwoorden van vragen van andere leden behoort tot de kwaliteitsnormen die MyModel hanteert. MyModel streeft een recht op antwoord na voor ieder lid en baseert zich op een antwoordstatus van een bericht in combinatie met online aanwezigheid op de website. Vooraleer een verwijdering plaatsvindt omwille van ondermaats antwoordtempo zullen automatische notificaties rechstreeks naar het E-mailadres van de ontvanger van priveberichten gestuurd worden die als waarschuwing dienen. De standaardnorm voor antwoorden staat op 7 dagen waarin een antwoord teruggestuurd dient te worden naar het lid die de vraag stelt. De beheerder van MyModel bepaalt wanneer de grens van het toelaatbare is overschreden mede op basis van de reputatie volgens profielscore. Andere leden kunnen openbaar iemands antwoordkwaliteit aflezen op de profielpagina. Minder sterren betekent dat er minder frequent wordt geantwoord.

Grove schendingen die de goede reputatie van MyModel kunnen schaden kunnen bestraft worden met een volledig ban van de website op firewall niveau.  Een firewall is een applicatie die het verkeer regelt van het internet tot de website.  MyModel kan dus de volledige toegang tot de website tijdelijk of pertinent blokkeren op basis van het internet adres waar iemand of een regio mee communiceert.

Opgelegde beperkingen door MyModel
MyModel kan uit eigen initiatief en om gegronde reden gedeeltelijke beperkingen opleggen bij iemands profiel zoals bv. het niet toekennen van een verificatielabel na betaling van een abonnement.  Het verificatielabel heeft op zich geen waarde maar wordt meestal als toevoeging meegegeven bij het aangaan van een betalend abonnement.  Het niet toekennen van dit label kan volgens oordeel van MyModel zijn omdat nog steeds onvoldoende identificatiegegevens voorzien zijn of omdat vermoed wordt dat de activiteiten van het lid mogelijks niet stroken met de omgang met minderjarigen.
Een ander soort beperking die MyModel uit eigen initiatief kan opleggen is het ontnemen van de zichtbaarheid in overzichten.  Bv. als er onvoldoende artistieke waarde zit in de foto's of omdat een aantal foto's uit het portfolio volgens aard of normen niet voldoen voor deze site.  Vooral wanneer een nieuw lid pas is ingeschreven zijn deze beperkingen automatisch van kracht totdat de beheerder het profiel beoordeeld heeft.

Klikgedrag
Op de website van MyModel worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan MyModel haar dienstverlening verder optimaliseren.

Wijzigingen
MyModel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Controleert u daarom regelmatig het privacy beleid van MyModel.

Betalingen
MyModel is principieel gratis. Iedereen mag vrij inschrijven, informatie over zich posten in zijn/haar profiel en foto's plaatsen ter bevordering voor kansen op modellenwerk en fotoshoots.  Sommige diensten kunnen echter betalend zijn. Wij informeren onze online leden duidelijk wanneer diensten betalend zijn.  Er is nooit een verplichting om op een betalende dienst in te gaan en lopende abonnementen kunnen op elk moment door de gebruiker stopgezet worden.  Betalingen gebeuren via Paypal.com.  Paypal is dan ook verantwoordelijk voor de afhandeling van de betaling en het opvolgen van het abonnement.  MyModel wordt door Paypal verwittigd wanneer een betaling binnenkomt of wordt opgezegd.  Daarna neemt de beheerder actie om het bestelde abonnement te activeren of desactiveren.  Dit gebeurt 15 minuten tot 24 uur na de registratie.  Doorgaans is dit veel minder dan 8 uur. Omwille van de nodige tijd voor manuele activatie voorzien wij een ruimschootse gratis periode (proefperiode).

Klachten over andere leden
Leden die aangemeld zijn hebben op elke profielpagina de mogelijkheid om te klikken op "Ongepast profiel" en een mail te sturen naar de websitebeheerder met motivatie waarom het aangeduide profiel niet voldoet aan de gedragsregels.  MyModel doet niet mee aan heksenjachten die weinig of niks met MyModel te maken hebben en hanteert daarom het principe dat iedereen onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is.  Een klacht tegen iemand moet gegrond en gemotiveerd zijn alvorens wij sancties kunnen opleggen aan de gerapporteerde persoon.  MyModel komt niet tussen bij individuele geschillen tussen leden zoals bv. het niet naleven van afspraken.  MyModel luistert wel naar motivaties die duiden op opzettelijke, publieke misleidingen en storend gedrag die een toekomstig gevaar voor de website (inclusief de reputatie er van) of voor andere leden met zich mee kan brengen. Als dit gedrag zich niet afspeelt op de website van MyModel dan kunnen meldingen op externe bronnen, die zonder belangenvermenging optreden, een voorname rol spelen in de beslissing van MyModel om sancties te rechtvaardigen op basis van externe gegevens.  Deze externe bronnen dienen echter publiekelijk toegankelijk te zijn en de genoemde overtreder moet hierbij recht op antwoord gekregen hebben.  Een besloten Facebook groep is dus geen goede referentie.  MyModel zal bovendien zelf een oordeel vellen op basis van de gekende aantijgingen en de betrouwbaarheid (bron) van die informatie. Zelfs al is iemand in het verleden in de fout gegaan buiten het terrein van de MyModel community, MyModel zal steeds de toekomst voor ogen houden en zich de belangrijke vraag stellen "Zijn er aanwijzingen dat deze persoon opnieuw in de fout dreigt te gaan ?".  In geen geval kan MyModel noch verplicht, noch verantwoordelijk gesteld worden om iemand grondig te screenen buiten de middelen van de eigen website. Wij zijn geen detectivebureau.

Teruggaven bij onderbroken diensten.
Wanneer een betaalde dienst omwille van technische storingen op de website niet doorlopend kan geleverd worden, voorzien wij geen teruggave.  Wij proberen het technische probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.  Indien de storing van lange aard is en minstens 14 volle kalenderdagen ononderbroken voorvalt, kan u een teruggave vorderen ten belope van de volledige maand waarin de storing voordeed.  U dient echter zelf contact op te nemen.  Indien MyModel beslist de dienst te onderbreken en niet meer aan te bieden (bv. bij het stopzetten van uw account, of bij een algemene beslissing de dienst stop te zetten op de gehele website) dan zal MyModel u het resterende bedrag van de betaalde periode terugbetalen.  Bij voorkeur via Paypal of anderzijds, wanneer u het wenst, rechtstreeks op uw bankrekening.

Ondersteuning
MyModel geeft ondersteuning aan leden wanneer zij hiervoor een aanvraag doen via vragen@mymodel.nl .  Deze ondersteuning is principieel enkel voor betalende leden maar in de praktijk helpen wij iedereen zolang daar de tijd voor kan vrijgemaakt worden.  Betalende leden worden prioritair behandeld. Bij een piek van vragen moet u rekeninghouden met een wachtrij.  Antwoordtijden kunnen daarom nooit ingeschat worden en ook niet gegarandeerd.

Algemene Voorwaarden
MyModel behoudt zich het recht om profielen op inactief te zetten of te verwijderen. Daarnaast is MyModel niet verantwoordelijk voor informatie op profielen, dit betreft user generated content. Alle content wordt regelmatig gecontroleerd, toch kunnen wij niet verzekeren dat MyModel ten allen tijde vrij is van ongewenste inhoud. Beeldmateriaal dat gebruikt wordt in portfolio's kan door MyModel gebruikt worden voor promotiedoeleinden ten gunste van de website.